Webinarium pt. „Stopnie naukowe i tytuł naukowy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji”

ilustracja

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na webinarium pt. „Stopnie naukowe i tytuł naukowy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji”. Celem warsztatów jest merytoryczne wspieranie osób, które planują ubieganie się o uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego oraz biorą udział w procedurze nadawania stopni naukowych (Członkowie Rad Dyscyplin). Spotkanie odbędzie się 7 czerwca … Czytaj dalej

Konkurs na najlepszy artykuł naukowy

Zapraszamy do udziału w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszy artykuł naukowy opublikowany w 2022 roku. Nagroda dla najlepszego artykułu wynosi 1 000 zł. Artykuły zgłaszane są przez Oddziały PTNP do 10 maja 2023 roku. Każdy Oddział może zgłosić od 1 do 3 artykułów. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia artykułów, których autorki/autorzy są … Czytaj dalej

Jubileusz prof. Grzegorza Janusza

W dniach 13-14 kwietnia w murach Instytutu Nauk o Polityce i Administracji – Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyła się konferencja pt. „Państwo-Prawa Człowieka-Mniejszości Narodowe”. Wydarzenie połączone było z obchodami jubileuszu 70-lecia prof. Grzegorza Janusza – wybitnego badacza i wieloletniego członka ZG PTNP. Nasze Towarzystwo reprezentowane było przez prof. Magdalenę Musiał-Karg, prof. Renatę Podgórzańską oraz … Czytaj dalej

Relacja z konferencji “Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysu”

W piątek 31 marca 2023 r. zakończyła się konferencja “Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysu”. Spotkanie odbyło się w murach Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i zgromadziło ponad 100 uczestniczek i uczestników. Prawie 60 badaczek i 50 badaczy, reprezentujących większość jednostek politologicznych (choć nie tylko) w Polsce, prezentowało swoje wyniki … Czytaj dalej

Prezes PTNP w Radzie Towarzystw Naukowych PAN

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, powołana została do Rady Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2023-2026. Rada koncentruje się na działaniach związanych z wypracowaniem rozwiązań prawnych dotyczących statusu towarzystw naukowych i naukowo-technicznych oraz systemu finansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce.

Badanie “Aktualny stan i przyszłość polskiej politologii”

Szanowni Państwo, będziemy zobowiązani za udział w badaniu pt. AKTUALNY STAN I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ POLITOLOGII W OCENIE BADACZEK I BADACZY. Formularz znajduje się pod tym LINKIEM. Formularz można wypełniać do 19 marca br. Formularz służy badaniu, jak polscy politolodzy i politolożki postrzegają swoją dyscyplinę naukową, jak widzą jej przyszłość oraz jakie są ich opinie dotyczące pożądanych kierunków zmian na jej gruncie. … Czytaj dalej

Konkurs na najlepszą pracę doktorską – edycja 2022

Ogłaszamy kolejną odsłonę Konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. W tej edycji zgłoszone mogą zostać prace obronione w 2022 roku, napisane w języku polskim lub angielskim. Nagrodą w Konkursie jest wydanie zwycięskiej pracy w postaci monografii zwartej. Sponsorem nagrody jest Wydawnictwo Adam Marszałek. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca br., które … Czytaj dalej

Spotkanie dyskusyjne „Granice a ograniczenia wolności wypowiedzi”

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Granice a ograniczenia wolności wypowiedzi”. Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Agnieszka Demczuk kierownik Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze prof. Demczuk obejmują ochronę praw człowieka (w tym wolność wypowiedzi); społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego; rozwój elektronicznej administracji publicznej; koncepcje … Czytaj dalej

VIII Zimowa Szkoła Metodologiczna – przypomnienie

Przypominamy o Zimowej Szkole Metodologicznej, organizowanej przez Sekcję Metod, Technik i Narzędzi Badawczych PTNP oraz Katedrę Filozofii i Teorii Polityki Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Zapraszamy 16 i 17 lutego do Torunia!  Organizatorzy czekają na Wasze zgłoszenia do 15 stycznia. Szczegóły na stronie>>

Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wraz z oddziałami terenowymi PTNP zapraszają na ogólnopolską konferencję Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów, która odbędzie się w Poznaniu w dn. 30-31 marca 2023 r. Konferencja jest organizowana w ramach cyklu “Ścieżki kariery naukowej kobiet w polskiej politologii – próba analizy” i została dofinansowana ze środków MEiN w ramach programu: “Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Zaproszenie Formularz … Czytaj dalej