Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oraz Central European Political Science Association organizuje międzynarodową konferencję naukową:

25th Annual Conference of Central European Political Science Association “Challenges to Democracy: Political Processes in Central and Eastern Europe”,

która odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2021 w Olsztynie.

 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie>>>

 

Laboratorium im. Richarda Pipesa działające w Instytucie Studiów Politycznych PAN serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji pt.:

"Imigranci z Kaukazu w Europie. Pomiędzy wyobrażeniem o wolności a alienacją”

 

Konferencja odbędzie się 2-3 września br. w Warszawie/na platformie Zoom.

Czas przesyłania wypełnionych ankiet (patrz załącznik): 30 maj

Poinformowanie autorów zakwalfikowanych referatów - 15 czerwca.

Język konferencji: polski, rosyjski i angielski.

Laboratorium im. Richarda Pipesa działające w Instytucie Studiów Politycznych PAN serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji pt.:

"Migrating Knowledge in the Humanities and Social Sciences. The Experience and Contribution of Emigrant Intellectuals from Central and Eastern Europe”.

Konferencja odbędzie się 14-15 października br. w Warszawie.

 

Czas przesyłania wypełnionych ankiet: 30 maja

Poinformowanie autorów zakwalifikowanych referatów - 15 czerwca

Język konferencji: angielski

 

Konferencja naukowa pt. "Systemy stanowienia prawa", która odbędzie się w formie zdalnej (MS Teams) 22 kwietnia br. (abstrakty można przesyłać do 31 marca br.).

Szczegóły organizacyjne znajdują się w załączniku.

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża wraz z gorzowskimi oddziałami Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zapraszają do udziału w seminarium naukowym pt. „Jaka Polska w Unii Europejskiej? Jaka Unia Europejska dla Polski?” z udziałem dra hab. Jacka Barcika prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dra hab. Tomasza Grzegorza Grosse (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Beaty Piskorskiej prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Team Europe).

Seminarium odbędzie 03.12.2020 r. w godz. 15:00-16:30 na platformie MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac53ef30602984e398a78eae818598576%40thread.tacv2/1606809553150?context=%7b%22Tid%22%3a%220c43c1c2-4839-4573-a000-bb0b7dfb0c80%22%2c%22Oid%22%3a%2226a80604-fdbc-497a-b2b1-eaa7600bb96d%22%7d).

Zaproszenie

 

We regret to announce that the CEPSA 2020 conference, planned to take place in Olsztyn, Poland, on 15-16 October 2020, is cancelled due to ongoing COVID-19 pandemic. The event will be rescheduled and will take place next year (new dates will be announced once the decision is made by CEPSA Executive Committe).

However, there will be a virtual roundtable on COVID-19 impact on politics in Central and Eastern Europe on 15 October 2020.

Z przykrością informujemy, że konferencja CEPSA 2020, planowana w Olsztynie  w dniach 15-16 października 2020 r. zostaje odwołana z powodu trwającej pandemii COVID-19. Wydarzenie zostanie przełożone i odbędzie się w przyszłym roku (nowe terminy zostaną ogłoszone po wydaniu decyzji przez Komitet Wykonawczy CEPSA).

15 października 2020 r. odbędzie się wirtualny okrągły stół dotyczący wpływu COVID-19 na politykę w Europie Środkowo-Wschodniej.

CEPSA virtual round table:

Impacts of COVID-19 pandemics on politics of Central and Eastern Europe

Date and time: 15 October 2020, 12:00 noon - 2:00 p.m. (CET)

Join Zoom Meeting at: https://zoom.us

Meeting ID: 932 9175 9420

Passcode: 9WupHc

cepsa roundtable