ZAPROSZENIE

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO”

Bydgoszcz, 11-12 marca 2019 roku

Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, ul. Karola Szymanowskiego 3, sala 2.40 ABC

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Partnerzy: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP im. Gen. Władysława Sikorskiego Joint Force Training Centre (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO) Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Lokalne polityki publiczne - uwarunkowania i perspektywy”

Wrocław, 25-26.03.2019 r.

 

 

Instytut Historii wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Zielonej Górze, pragną zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt.: „Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Termin zgłoszeń upływa 30 września 2018.

 

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką”.

 

Termin: 8-9 listopada 2018 r.

Miejsce: Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3

Strona internetowa konferencji: www.rownouprawnienie.umcs.pl

Szczegóły w zaproszeniu.

 

 

Instytut Nauk Politycznych

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

„Polska i Polacy 1918-2018. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe”

Olsztyn, dnia 4.10.2018 r.

 

Zaproszenie

Formularz rejestracji

 

 

22 maja 2018 roku odbędzie się w Warszawie II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: "Wybory samorządowe - samorządowe wybory" organizowane na Uniwersytecie Warszawskim przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program w załączeniu.