The International Political Science Association (IPSA), in partnership with Concordia University and in collaboration with the Konrad Adenauer Foundation (KAS) and the Greater-Montreal and Quebec branches of the United Nations Association in Canada, is holding a virtual conference on 19-21 October on the Challenges and Prospects for the Future of Multilateralism to celebrate the 75th anniversary of the founding of the United Nations.

During the three-day conference, prominent experts, diplomats and academics will deliberate on various topics and issues including: Environmental Governance and Climate Change; International Development and Humanitarian Crises; Fighting Inequality and Gender-based Violence; the International Multilateral Trade System; Demographic Growth and International Migration; and the Impact of Digital Technologies on Global Governance.

Laboratorium im. Richarda Pipesa przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w I międzynarodowej konferencji im. prof. Richarda Pipesa „II wojna światowa w pamięci zbiorowej i polityce państw byłego bloku wschodniego”.

Konferencja odbędzie się 22-23 października 2020 r. w Warszawie.

 

 

Serdecznie zapraszamy na szóstą z kolei, Międzynarodową Konferencję Naukową oraz III Sympozjum Naukowe – Polityka Lokalnie. Samorząd terytorialny w procesie transformacji ustrojowej. Trzydzieści lat samorządowych gmin, która odbędzie się w dniach 3-4.06.2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

W załączeniu:

 

 

Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich zaprasza do uczestnictwa w III Kongresie Europeistyki, którego tematem przewodnim będzie „Europa Wielu Prędkości”.

Kongres odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14-16 września 2020 roku.

W ramach Kongresu odbędą się także Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne.

Załączniki:

Więcej na stronie http://kongres2020.uni.wroc.pl/

 

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych serdecznie zaprasza w imieniu własnym, jako współorganizator, ale także w imieniu Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim do udziału w IV ogólnopolskiej konferencji naukowej „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbędzie się 14 maja 2020 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107.

Przedmiotem konferencji, adresowanej do naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organów władzy i mediów oraz studentów, jest natura zjawiska tzw. hejtu, a jej celem – stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 25–26 lutego 2020 r. w Poznaniu.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności standardów i gwarancji demokratycznych wyborów, procesu wyborczego, zachowań wyborczych oraz praktyki stosowania prawa wyborczego. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Osobne części konferencji organizatorzy chcieliby poświęcić genezie demokratycznego prawa wyborczego w 1990 r. i jego dalszej ewolucji, analizie wyborów parlamentarnych z 2019 r. oraz nadchodzącym wyborom prezydenckim.

Wybory stanowią niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych. Są one podstawowym mechanizmem demokracji. W procesie tym uprawnione jednostki dokonują wyboru swoich przedstawicieli do organów władzy spośród zgłoszonych przedstawicieli. Podstawową metodą wyboru przedstawicieli jest głosowanie. Z kolei nieodzownym elementem przeprowadzenia wyborów są przepisy prawa, na które składają się regulacje dotyczące m.in.: procesu wyborczego, systemu wyborczego oraz ważności wyborów. Celem konferencji będzie zatem analiza szeroko rozumianej problematyki wyborów i stosowania prawa wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i gwarancji demokratycznych wyborów oraz praktyki wyborczej. Wieloaspektowość i interdyscyplinarność poruszanej problematyki pozwala nam zwrócić się z zaproszeniem zarówno do prawników i politologów, jak również socjologów, psychologów i historyków.