Informuję, że 26 XI 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNP w Zielonej Górze zwołane na podstawie par. 37.1 Statutu PTNP celem podsumowania działalności władz Oddziału za lata 2016-2019 oraz jako zebranie wyborcze nowych władz Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 7 uprawnionych do tego osób.

Walne Zebranie w głosowaniu zdecydowało, że na podstawie par. 38 Statutu PTNP liczba członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej będzie wynosić po 3 osoby.

W tajnych wyborach wyłoniono jednogłośnie następujący Zarząd Oddziału PTNP w Zielonej Górze na kadencję 2019-2022:

Prof. UZ dr hab. Aleksandra Kruk - prezes Oddziału.

dr Piotr Pochyły - sekretarz Oddziału

dr Adam Ilciów - skarbnik Oddziału.

W tajnym głosowaniu wyłoniono również Komisję Rewizyjną Oddziału na kadencję lat 2019-2022 w składzie:

dr Beata Springer - przewodnicząca, 7 głosów za, nikt nie głosował przeciw ani nie nie wstrzymał,

Prof. UZ dr hab. Ryszard Michalak - 6 głosów za , 1 osoba się wstrzymała od głosu, nikt nie glosował przeciw,

Prof. UZ dr hab. Jarosław Macała - 6 głosów za, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciw.

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt. ZBiR-em do Rosji? Stan relacji rosyjsko-białoruskich i co z tego wynika dla Polski?

Wprowadzenia w problematykę dokona prof. dr hab. Paweł Leszczyński.

Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w budynku nr 9 w dniu 12 grudnia 2019 r. Początek o godz. 17.00.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt. Rola rosyjskich służb specjalnych w kształtowaniu polityki mocarstwowej Rosji.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr Andrzej Skwarski.

Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w budynku nr 9 w dniu 26 listopada 2019 r. Początek godz. 17.00.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych w dniu 29 października b.r. zostało przyjęte do Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (z reguły kandydatury na nowych członków mogą być rozpatrywane na początku nowej kadencji Rady, tzn. byłoby to dopiero w 2022 roku).

Rada ta została utworzona w 1963 roku i grupuje ponad 300 towarzystw naukowych. Do jej zadań należy m.in.: reprezentowanie społecznego ruchu naukowego; podejmowanie działań służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez towarzystwa naukowe działalności statutowej; przygotowywanie - dla władz Akademii i władz państwowych - opinii dotyczących społecznego ruchu naukowego i jego udziału w ogólnej polityce naukowej i edukacyjnej państwa.

Członkostwo w Radzie Towarzystw Naukowych PAN daje możliwości nie tylko współuczestniczenia w ogólnopolskiej działalności towarzystw naukowych (m.in. udział w kongresach, konferencjach czy zespołach eksperckich), ale także współkształtowania tej aktywności i wpływania poprzez to gremium na ośrodki decyzyjne państwa. Istotnym też jest aspekt dotyczący wsparcia finansowego aktywności PTNP przez Radę Towarzystw Naukowych PAN. Członkostwo to wpisuje się w pożądany trend dalszej integracji towarzystw naukowych w Polsce, a zwłaszcza tych towarzystw naukowych, które bliskie są dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

 

Dzięki życzliwości Pani dr. Priscilly A. Lambert, Director of Graduate Studies, Department of Political Science, Western Michigan University przesyłamy informacje na temat możliwości otrzymania stypendium - Dr. George Klein Scholarship - na studiowanie kierunku „Politologia” na studiach magisterskich i doktoranckich na tamtejszym uniwersytecie.

The Dr. George Klein Scholarship can be used to fund graduate studies in political science at WMU for a student from one of the following countries: Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia, North Macedonia, Serbia, Montenegro, and Kosovo (or any of the former Yugoslav republics if these names change), as well as Czech Republic, Slovakia, Albania, Bulgaria, Hungary, Poland and Romania. The Klein scholarship would be used to fund a graduate assistantship for an MA or PhD student. The graduate assistantship covers all tuition and provides a stipend of about $13,000 for two semesters. Graduate assistants work as research or teaching assistants while taking graduate courses and pursuing their degree. The deadline for students to apply for the MA or PhD program and for funding is February 1, 2020 for the 2020-2021 academic year.

More information about our programs is available on our webpages at:

https://wmich.edu/politics/academics/doctorate

https://wmich.edu/politics/graduate

Broszury:

MA Brochure

PhD Brochure

 

Szanowni Państwo,

kapituła Nagrody im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego w konkursie organizowanym przez krakowski oddział PTNP na pracę z dyscypliny nauki o polityce i administracji

uprzejmie informuje, że przyznała ex aequo za rok 2018 pierwsze miejsce publikacjom autorstwa:

Pana dra hab. Marka Świstaka

Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna. Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania

Wydawnictwo UJ, ss. 345.

oraz

Pana dra Adama Kirpszy

How to Win the Brussels Game? Explaining the European Parliament's Success under the Co-Decision

[w:] "World Political Science", vol. 14, no. 1, p. 123-144.

 

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt. Polska po wyborach.

Wprowadzenia w problematykę dokonają dr Tomasz Marcinkowski i dr Juliusz Sikorski.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w budynku nr 9 w dniu 23 października 2019 r. Początek godz. 17.00.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!