Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zmarł

 

Prof. zw. dr. hab. Andrzej Jan Chodubski

 

członek honorowy Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

6 lipca 2017 roku  

 

Ku pamięci

W dniach 26-28 maja 2017 roku w Bukareszcie na tamtejszym Uniwersytecie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Democracy in Development: Comparative Perspectives on the Governance of the Public Good”. Była ona kontynuacją wcześniejszych trzech spotkań w ramach Science of Politics - SCOPE 2017. 4th International Interdisciplinary Conference of Political Research. Głównymi organizatorami konferencji był Uniwersytet w Bukareszcie, w tym Wydział Politologii oraz dwa komitety badawcze International Political Science Association (IPSA) – RC13 - Democratization in Comparative Perspective oraz RC33 - The Study of Political Science as a Discipline. W sumie, w konferencji wzięli udział przedstawiciele 70 ośrodków akademickich i badawczych z Europy, obu Ameryk (w tym silna reprezentacja ze Stanów Zjednoczonych), Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. W konferencji wzięli udział polscy naukowcy z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Agnieszka Bejma i Marcin Tobiasz) oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Beata Pająk-Patkowska).

Wybitny konstytucjonalista, politolog, amerykanista, wykładowca akademicki, publicysta i działacz społeczny.

Specjalizował się w zakresie prawa konstytucyjnego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz praw człowieka. Jako członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk brał udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. W latach 90. był dyrektorem Centrum Badań nad Konstytucjonalizmem w Europie Wschodniej w Chicago. W 1995 r. został profesorem w Central European University w Budapeszcie. Od 1995 r. był także członkiem rady międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Otwartego. Wykładał na uniwersytetach, m.in.: Antioch w Los Angeles, Columbia, Stanforda i Harvarda.

Autor m.in. takich publikacji jak:

W kręgu mitu amerykańskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971; Stany Zjednoczone. Społeczeństwo i władza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975; Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi amerykańskimi, Czytelnik, Warszawa 1977, 1980; Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi radzieckimi, Czytelnik, Warszawa 1980, 1982; Korzenie „Korzeni”. Dzieje Murzynów w Stanach Zjednoczonych, Iskry, Warszawa 1981; Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, Contrasts. Soviet and American thinkers discuss the future, Macmillan, New York 1984; Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Państwowe Wydawnictwo Naukowe , Warszawa 1984; Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi polskimi, Czytelnik, Warszawa 1988; Poznać świat. Rozmowy o nauce, Czytelnik, Warszawa 1989; Kryzys czyli Szansa. Szkice amerykańskie, Iskry, Warszawa 1990; Twoja konstytucja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997; Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997 (współautor Ryszard Chruściak), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001; Rzeczpospolita Obywateli, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2004, Connecting human rights, human development, and human security, w: Human rights in the War on Terror, ed. by Richard Ashby Wilson, Cambridge University Press, New York 2005; Human rights and their limits, Cambridge University Press, New York 2009, przekład w języku polskim pt. Prawa człowieka i ich granice, Znak, Kraków 2011.

Był odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

UWAGA

Organizatorzy konferencji „Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty historyczne, kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego” w Olsztynie informują o zmianie terminu.

Nowy termin to:  31 maja - 1 czerwca 2017 roku

 

 

Na posiedzeniu Kapituły V edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej, które odbyło się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zebrali się jej członkowie: Emilia Mojsiewicz - Honorowa Przewodnicząca, prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan WNPiD - Przewodniczący, prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jan Iwanek (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Edward Olszewski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Natasza Lubik- Reczek - sekretarz oraz nieobecny na posiedzeniu dr Adam Marszałek.

Po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych publikacji Kapituła Konkursu przyznała I nagrodę Pani Krystynie Leszczyńskiej i jej pracy SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w latach 1989-2011 (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

Ponadto wyróżniono dwie prace: Pana Marka Rewizorskiego - AGORA INTERESÓW. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania (Wydawnictwo Difin) oraz Pana Rafała Czachora - Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialne (Wydawnictwo Fundacji Instytutu Polsko-Rosyjskiego).

Nagroda i wyróżnienia wręczone zostaną podczas corocznej konferencji organizowanej przez WNPiD UAM w Słubicach w dniach 2-3 lutego 2017 roku.

Z dużą przyjemnością informujemy, że dzięki staraniom Redakcji oraz poziomie tekstów Autorów w najnowszym pomiarze Index Copernicus Value "Polish Political Science Yearbook" ocenione zostało jako najlepsze polskie czasopismo politologiczne i uzyskało najwyższą w swojej dyscyplinie ocenę w ewaluacji tego indeksu za 2015 rok (92,73 punkty).

Co warto także podkreślić i docenić to fakt, iż od nowego numeru Yearbook indeksowany będzie również w prestiżowym, brytyjskim The Lancaster Index, który zbiera najważniejsze prace naukowe z zakresu badań nad bezpieczeństwem, pokojem i systemem międzynarodowym. The Lancaster Index jest najbardziej cenioną międzynarodową bazą publikacji dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Ponadto Yearbook indeksowany jest w ERIH Plus, BazHum, CEEOL, CEJSH, ICI JML, PBN i Google Scholar oraz utrzymuje bardzo wysoką punktację na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 13 punktów.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Yearbook stanie się nie tylko czołowym periodykiem politologicznym w Europie Środkowej i Wschodniej, ale będzie znacząco oddziaływać na światowy dyskurs politologiczny.