Komisja wyborcza w składzie:

Dr hab. Radosław Rybkowski (przewodniczący), Dr hab. Agnieszka Hess, Dr Michał Bukowski uprzejmie informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 odbyły się wybory władz Oddziału Krakowskiego PTNP na kadencję 2017-2019.

W ich wyniku wybrano jednogłośnie Zarząd Oddziału w składzie:

Prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński (prezes), Dr hab. Magdalena Mikołajczyk (vice-prezes), Dr Małgorzata Winiarska-Brodowska (sekretarz), Dr Marcin Grabowski (skarbnik), Dr Łukasz Stach (członek zarządu), Dr Marek Świstak (członek zarządu) oraz Komisję Rewizyjną Oddziału w składzie: Dr Franciszek Czech Dr Renata Król-Mazur Dr Agnieszka Szymańska.

W dniach 25-26 listopada odbyła się w Berlinie na Uniwersytecie Humboldta coroczna konferencja Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycznych (European Confederation of Political Science Associations, ECPSA). Na konferencji dokonano wyboru nowych władz. Prezesem ponownie został wybrany prof. Pablo Oñate z Uniwersytetu w Walencji.

Po raz pierwszy do Prezydium wybrano prof. Arkadiusza Żukowskiego prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Wcześniej żaden delegat z Polski nie zasiadał w tym gremium wykonawczym Konfederacji.

 

Z głębokim żalem żegnamy

ś.†p.

Prof. zw. dr. hab. Edwarda Olszewskiego

(1942-2016)

 

wielkiego humanistę i wybitnego politologa
członka honorowego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

SKŁADAMY WYRAZY SERDECZNEGO WSPÓŁCZUCIA

RODZINIE I BLISKIM ZMARŁEGO

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

Przemówienie prof. dra hab. Romana Bäckera

Przemówienie prof. UAM dra hab. Tadeusza Walasa