W dniach 25-26 listopada odbyła się w Berlinie na Uniwersytecie Humboldta coroczna konferencja Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycznych (European Confederation of Political Science Associations, ECPSA). Na konferencji dokonano wyboru nowych władz. Prezesem ponownie został wybrany prof. Pablo Oñate z Uniwersytetu w Walencji.

Po raz pierwszy do Prezydium wybrano prof. Arkadiusza Żukowskiego prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Wcześniej żaden delegat z Polski nie zasiadał w tym gremium wykonawczym Konfederacji.

Z głębokim żalem żegnamy

ś.†p.

Prof. zw. dr. hab. Edwarda Olszewskiego

(1942-2016)

wielkiego humanistę i wybitnego politologa
członka honorowego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

SKŁADAMY WYRAZY SERDECZNEGO WSPÓŁCZUCIA

RODZINIE I BLISKIM ZMARŁEGO

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Przemówienie prof. dra hab. Romana Bäckera

Przemówienie prof. UAM dra hab. Tadeusza Walasa

XXIV Kongres IPSA w Poznaniu

XXIV Kongres IPSA zakończył się ogromnym sukcesem polskiej politologii. Zgodnie z opinią najbardziej doświadczonych politologów pod względem organizacyjnym był to sukces sytuujący Kongres w Poznaniu w ścisłej czołówce najlepszych w historii IPSA. Zarówno wystąpienia plenarne polskich mówców (w tym Leszka Balcerowicza), zorganizowany przez PTNP okrągły stół na temat wolności akademickiej, jak i wszystkie panele zarówno polskie, jak i z udziałem polskich politologów świadczą o osiągnięciu przez nas poziomu światowego.

Dziękuję ogromnie wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Największe podziękowania należą się przede wszystkim prof. Tadeuszowi  Wallasowi, który zorganizował wszystko perfekcyjnie w ciągu zaledwie czterech niecałych miesięcy, gdy tymczasem wszyscy inni organizatorzy mieli zwykle cztery lata. Dziękuję również wszystkim jego współpracownikom, a przede wszystkim prof. Tomaszowi Brańce, nieocenionemu mgrowi Krzysztofowi Dudzie, drowi Pawłowi Antkowiakowi, wszystkim pracownikom Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz ogromnej, niespotykanej wcześniej rzeszy 150 wolontariuszy. Było wspaniale.