Audit Committee

Prof. Hanna Dumała

Prof. Teresa Astramowicz-Leyk

Dr Anna Jach

Prof. Marcin Rachwał

 Prof. Tadeusz Dmochowski 

Prof. Grzegorz Piwnicki

Dr Witold Sokała