Warning: Undefined array key 55 in /ptnp/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /ptnp/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Undefined array key 55 in /ptnp/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /ptnp/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Redakcja czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis" zaprasza do przesyłania artykułów naukowych.

Kwartalnik afiliowany jest przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Preferujemy problematykę polityk publicznych (Evidence Based Policy). Interesują nas formy i mechanizmy systemowego rozwiązywania kluczowych problemów społecznych przez państwo w porozumieniu z reprezentantami różnych grup interesów, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. W pierwszym i drugim kwartale roku ukazują się tomy w języku polskim, a w trzecim i czwartym w pozostałych językach.

Czasopismo jest indeksowane w: Arianta, BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH Plus, IC Journals Master List, PBN, Polindex.

http://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/index

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.