Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Chiny wobec Rosji i jej agresji na Ukrainę”.

Wprowadzenia w problematykę dokona, politolog i kulturoznawca, dr hab. Łukasz Gacek prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego Wschodu UJ, stażysta naukowo-badawczy w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. W latach 2017-2018 Analyst & Business Development Manager KGHM (Shanghai) Cooper Trading Co. Ltd. Obszar badawczych zainteresowań prof. Ł. Gacka obejmuje m.in. współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej. Jest autorem wielu monografii i artykułów naukowych. Ostatnio opublikował Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach (2020) oraz China’s Environmental Protection Policy in Light of European Union Standards (2021).

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie Profesora Roberta O. Keohane’a z Princeton University: Polityka zmian klimatycznych jako problemu egzystencjalnego (The politics of climate change as an existential problem).

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2022 roku (środa) o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI DO SPOTKANIA: MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U4NzE5NTctNDhhNC00MGVhLWFlZmEtYTJmNTEzMWZlOTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22698a32cb-798f-47b9-bccd-f43db10138af%22%7d

Youtube: https://youtu.be/n95CsDCtqq4

Informujemy, że dzięki życzliwemu wsparciu Pana prof. Bogdana Szlachty, redaktora naczelnego "Myśli Politycznej" ukazał się w tym czasopiśmie obszerny artykuł autorstwa prof. Jana Tkaczyńskiego poświęcony organizowanemu przez Oddział Krakowski PTNP Konkursowi im. Profesora Michała Cezarego Rostworowskiego wraz z omówieniem wszystkich nagrodzonych prac:

https://orka.sejm.gov.pl/MP.nsf/0/733DD12F6167E29DC12587FF0073F45F/$file/11_art_MP%203(9)_2021.pdf

 

We wrześniu b.r. Profesor Jerzy J. Wiatr obchodził 95 urodziny.

Podczas dorocznej konferencji Central European Political Science Association w Olsztynie, którą to organizację Pan Profesor zakładał, uczestnicy konferencji i prezes PTNP prof. Arkadiusz Żukowski złożyli Jubilatowi życzenia pomyślności.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zapraszają na seminarium metodologiczne zatytułowane „Nauki o bezpieczeństwie w perspektywie metodologii socjologii”, które odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy Teams dnia 15 grudnia 2021 r., początek o godz. 18.00. Wprowadzenia w problematykę dokona prof. dr hab. Irena Machaj, dziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Studenci

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat pozycji państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z uczelniami partnerskimi projektu: Uniwersytetem Mendla w Brnie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie i Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Budapeszcie.

Szczegóły na stronie https://v4cooperation.eu/pl/konkurs/