Podczas dorocznej XXII konferencji pt. „One hundred years after: 1918-2018” organizowanej przez Środkowoeuropejskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Central European Political Science Association, CEPSA) w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji w dniach 13-14 września 2018 roku odbyły się wybory władz tego Towarzystwa.

Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka została wybrana na członkinię Komitetu Wykonawczego na trzyletnią kadencję. Pani Profesor od lat aktywnie działa w CEPSA. Oprócz niej oficjalnym delegatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Radzie CEPSA był dr hab. Przemysław Żukiewicz, przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTNP.

Warto też wspomnieć, że ośrodek wrocławski zorganizował doroczną konferencję CEPSA w 2017 roku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Jak przewidzieć wyzwania rozwojowe stojące przed Dolnym Śląskiem? Jak się do nich przygotować? Jak stawić im czoła? W raporcie „Inwestycje społeczne jako odpowiedź na prognozowane wyzwania rozwojowe Dolnego Śląska”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, na pytania te odpowiadają dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak (KSE), dr hab. Monika Klimowicz (KSE) oraz dr hab. Dorota Moroń (IP).

W imieniu własnym, a także Zarządu Głównego i członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom rektorskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a przede wszystkim Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Michałowskiemu, władzom Wydziału Politologii na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Iwoną Hofman, Przewodniczącemu Rady Programowej Kongresu Prodziekanowi prof. dr hab. Markowi Pietrasiowi, Członkom tej Rady, a także Członkom Komitetu Organizacyjnego, w tym Prezes lubelskiego Oddziału PTNP dr hab. Krystynie Leszczyńskiej i dr Annie Szwed-Walczak - Sekretarz Kongresu oraz Pracownikom i Studentom Wydziału za znakomitą organizację IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który odbył się w Lublinie w dniach 18-20 września 2018 roku.

As in previous years, the 2018 publication year of World Political Science will include two issues. To ensure that submissions are properly copyedited, please see both submission deadlines and submission requirements below.

The deadline for submitting articles to the last issue of WPS (for publication in the printed and online versions of the journal) is as follows:

Vol. 13, Issue 2: Sept. 15th, 2018