Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego International Political Science Association, podczas 25. Światowego Kongresu IPSA w Brisbane (Australia).

Nowym prezydentem IPSA została prof. Marianne Kneuer z Niemiec.

 

W dniu 17 marca 2018 roku w Toruniu odbyła się III Zimowa Szkoła Metodologiczna. Konferencja adresowana była do wszystkich osób zajmujących się naukami o polityce chcących skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. W szkole uczestniczyła grupa młodych pracowników nauki i studentów z kilku uniwersytetów, których projekty były na różnym poziomie zaawansowania – od wstępnych koncepcji do szczegółowych technik realizacyjnych i procedur analitycznych. Projekty oceniane były m.in. pod kątem przejrzystości i czytelności treści, spójności założeń teoretycznych oraz poprawności zakładanej metodologii badawczej.

Organizatorzy IV Kongresu Politologii przedłużyli termin nadsyłania propozycji „paneli otwartych” do 31 marca 2018 r.

Na stronie internetowej www.kongrespolitologii.umcs.pl została uruchomiona rejestracja online uczestników (również moderatorów) Kongresu. I etap rejestracji potrwa do 31 maja 2018 r.

Opłata za uczestnictwo w Kongresie wynosi (rejestracja w I etapie): 450 zł, a dla doktorantów 350 zł. Dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych przewidziano zniżkę w wysokości 50 zł.

Dnia 9 kwietnia 2018 r. wykaz paneli na stronie internetowej zostanie uzupełniony o nowe zgłoszenia.

 

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy informuje, że w pierwszej tegorocznej edycji nagrodzony został artykuł dr Adama Kirpszy, z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej („Przegląd Europejski” 2016, nr 2, s. 48-69). Gratulujemy!

Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie tłumaczenia zwycięskiego artykułu naukowego na język angielski oraz rekomendowanie go do publikacji w czasopiśmie „World Political Science”.

 

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Polish Political Science Yearbook", który ukazał się pod niespełna miesiąc temu. Udostępniony został on w wolnym dostępie na nowej platformie czasopism Wydawnictwa Adam Marszałek: www.czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppsy.

Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i jednocześnie Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski oraz dr Maciej Hartliński (INP UWM) reprezentowali Polskę na konferencji organizowanej przez International Political Science Association.