Zarząd Główny PTNP poparł stanowisko Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk dotyczącego nowego podziału dyscyplin naukowych (nauki o polityce, nauki o polityce publicznej i nauki o mediach).

Stanowiska:

Nauki o polityce

Nauki o polityce publicznej

Nauki o mediach