Zarząd Główny PTNP ogłasza po raz kolejny konkurs na najlepszy artykuł opublikowany w recenzowanych: czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej w języku polskim w latach 2016/2017 i ewentualnie w 2018 roku.

Prosimy o wysyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń wraz z tekstem artykułu na adres emailowy: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.w nieprzekraczalnym terminie 25 sierpnia 2018 roku.

Nagrodą jest tłumaczenie na koszt PTNP tekstu na język angielski oraz rekomendacja opublikowania w World Political Science. Ostatnie dane rankingowe WPS to: CiteScore 2017: 0.28; SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.211 Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.143

Przypominamy, że rozważane będą jedynie te zgłoszenia, które spełniają kryteria formalne i merytoryczne. Do tych ostatnich należą następujące kwestie:

  • czy tekst zawiera krytykę najnowszej światowej literatury przedmiotu;
  • czy tekst posiada poprawną siatkę kategorii teoretycznych;
  • czy tekst prezentuje wysoki poziom metodologiczny (poprawne hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze itp.);
  • czy tekst zawiera prawidłową analizę wyników badań (w przypadku badań empirycznych);
  • czy tekst zawiera oryginalną propozycję teoretyczną lub metodologiczną (w przypadku badań nie-empirycznych).

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia