Zarząd Główny PTNP popiera niniejsze stanowisko Komitetu Nauk Politycznych PAN.