7 lutego b.r. w Słubicach na posiedzeniu Zarządu Głównego PTNP powołano Oddział PTNP w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniu 20 marca odbyło się I walne Zebranie Członków Oddziału PTNP w Gorzowie, w trakcie którego ukonstytuowały się jego władze.

Gorzowski oddział PTNP jest współorganizatorem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian" oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej "Młodzi dla Bezpieczeństwa".

Ponadto WZCzO postanowiło organizować cykliczne otwarte spotkania dyskusyjne nt szeroko pojętej problematyki politycznej. Pierwsze odbędzie się już w kwietniu.