Zjazd PTNP rozpocznie się o godz. 11.30 (10 października b.r., czwartek). Miejsce: Aula prof. Jana Baszkiewicza, Gmach Audytoryjny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Proponowany porządek obrad Walnego Zjazdu PTNP 10.10.2019 Warszawa

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad

3. Sprawozdanie z działalności PTNP za lata 2016-2019 – Prezes ZG PTNP prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5. Wnioski o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa ZG PTNP

8. Wystąpienie programowe kandydatów na stanowisko Prezesa ZG

9. Wybory Prezesa ZG PTNP

10. Wybory członków ZG PTNP

11. Wybory Komisji Rewizyjnej PTNP

12. Wolne wnioski

 

Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę i obiad.