Wyniki wyborów władz Towarzystwa:

 

Prezes Zarządu Głównego PTNP: Prof. Arkadiusz Żukowski

Zarząd (wg zgłoszenia kandydatów):

Prof. Magdalena Musiał-Karg (Wiceprezes)

Prof. Teresa Sasińska-Klas (Wiceprezes)

Prof. Adam Szymański

Prof. Grzegorz Janusz (Wiceprezes)

Prof. Joanna Marszałek-Kawa

Dr Natasza Lubik-Reczek (Sekretarz)

Prof. Renata Podgorzańska (Skarbnik)

Dr Alina Kaszkur

Prof. Agnieszka Kasińska-Metryka (Wiceprezes)

 

Komisja rewizyjna (wg zgłoszenia kandydatów):

Prof. Hanna Dumała

Prof. Teresa Astramowicz-Leyk

Dr Anna Jach

Prof. Marcin Rachwał

Prof. Tadeusz Dmochowski

Prof. Grzegorz Piwnicki

Dr Witold Sokała

 

Gratulujemy!

 

Głosy liczyła Komisja skrutacyjna w składzie: Prof. Jarosław Nocoń, Prof. Waldemar Tomaszewski, Przewodnicząca dr Anna Szwed-Walczak, Sekretarz dr Marcin Grabowski. Dziękujemy!