Spotkanie Prezesów

W dniu 24 października b.r. w Warszawie doszło do spotkania prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej prof. dr hab. Iwony Hofman, prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra i prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego celem nawiązania bliższej współpracy pomiędzy trzema towarzystwami naukowymi.

Spotkanie stanowiło po części pokłosie X posiedzenia Zarządu Głównego PTNP (kadencja 2017-2019) w Poznaniu w dniu 14 maja b.r., gdzie odbył się panel dyskusyjny dotyczący przyszłości towarzystw w Polsce. Wówczas zasygnalizowano potrzebę bliższej i szerszej współpracy pomiędzy PTNP a PTKS, PTSE oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Prawa Prasowego.

Podczas spotkania w Warszawie uzgodniono, że wspomniane towarzystwa naukowe będą współpracowały w zakresie wymiany informacji i osiągnięć oraz ich promowania, opracowywania wspólnych stanowisk, wzajemnego zapraszania się na kongresy, propagowania badań interdyscyplinarnych, wspólnego lobbowania na decydentów politycznych. Istotnym była też inicjatywa przygotowania wspólnego projektu badawczego.

Dzięki wsparciu prof. dr hab. I. Hofman jako przewodniczącej Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk możliwa będzie aplikacja PTNP i PTSE o członkostwo w tejże Radzie (grupuje ona ponad 300 towarzystw naukowych z całej Polski).

Władze PTNP i PTSE zostały zaproszone przez prof. dr hab. I. Hofman, przewodniczącą RTN PAN, na przyszłoroczne konferencje pt. „Przyszłość towarzystw naukowych” i „Komunikacja wiedzy – komunikowanie o nauce”.