Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 grudnia 2019 roku w wieku 71 lat odszedł

ś. p.

PROF. DR HAB. MAREK CHOROŚNICKI

 


 

Prawnik, politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

                   

                                                     Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie składają

                                                    Prezes i Zarząd Główny PTNP