Komunikat Zarządu Głównego w sprawie wyników Konkurs Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce/nauk o polityce i administracji (2019).

Po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych prac Zarząd Główny PTNP na posiedzeniu 13.10.2020 r. postanowił przyznać I nagrodę Panu Doktorowi Maciejowi Marmola za pracę doktorską pt. Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem dr hab. Waldemara Wojtasika, prof. UŚ.

Ponadto Zarząd Główny postanowił wyróżnić pracę doktorską Pana Doktora Bartosza Płotki pt. Myśl biopolityczna w Polsce w latach 1989-2015, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Bäckera.

Nagroda i wyróżnienie wręczone zostaną podczas konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Słubicach w maju 2021 r.