21.12.2020 roku odbyło się IV posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oczywiście ze względu na warunki pandemiczne zdalnie.

Członkowie Zarządu pozdrawiają serdecznie wszystkich członków Towarzystwa i życzą zdrowia.