Podczas trwającego 26. Światowego Kongresu International Political Science Association - Prof. Arkadiusz Żukowski (Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych) został wybrany na członka Komitetu Wykonawczego IPSA (IPSA Executive Committee).

Prof. Magdalena Musiał-Karg (wiceprezes PTNP) została wybrana na wiceprzewodniczącą Komitetu Badawczego „Political Communication” (Research Committee 22).

Nowym Prezydentem IPSA na kadencję 2021-2023 wybrana została Prof. Dianne Pinderhughes ze Stanów Zjednoczonych, a Prezydentem-elektem Prof. Pablo Oñate z Hiszpanii.