Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Profesora Antoniego Rajkiewicza wybitnego uczonego (1922-2021).

 

Cześć Jego pamięci

Prezes Zarządu Głównego PTNP

 

https://wnpism.uw.edu.pl/zmarl-prof-antoni-rajkiewicz/