Podczas XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa XXI wieku” organizowanej w Słubicach w dniach 16-17.09.2021 r. wręczone zostały nagrody ZG PTNP przyznane w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce i administracji za rok 2019 i 2020.

2019

I nagrodę przyznano Panu Maciejowi Marmola za pracę Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem Dr hab. Waldemara Wojtasika, prof. UŚ.

Ponadto Zarząd postanowił wyróżnić pracę Pana Bartosza Płotki, Myśl biopolityczna w Polsce w latach 1989-2015, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Bäckera.

2020

I nagrodę przyznano Pani Sylwii Czubaj-Kuźmin za pracę Rocznice katyńskie w latach 1990-2010. Miejsce i funkcje rytuału politycznego w polskiej kulturze pamięci. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej.

Ponadto Zarząd postanowił wyróżnić pracę Pani Agaty Olszaneckiej-Marmola Oddziaływanie telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę postrzegania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Polsce , napisaną pod kierunkiem dr hab. Mariusza Kolczyńskiego, prof. UŚ.

fot1
fot1 fot1
fot2
fot2 fot2
fot3
fot3 fot3
fot4
fot4 fot4

Zdjęcie nr 1 - za nagrodę dziękuje dr Maciej Marmola

Zdjęcie nr 2 - gratulacje od prorektora UAM, prof. dr hab. Tadeusza Wallasa odbiera dr Sylwia Czubaj-Kuźmin

Zdjęcie nr 3 - za nagrodę dziękuje dr Sylwia Czubaj-Kuźmin

Zdjęcie nr 4 - za wyróżnienie dziękuje dr Agata Olszanecka-Marmola