Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Profesora Stanisława Gebethnera, wybitnego uczonego, honorowego członka PTNP.

 

Cześć Jego pamięci

Prezes Zarządu Głównego PTNP

 

https://wnpism.uw.edu.pl/zmarl-prof-stanislaw-gebethner/