Z wielkim smutkiem informujemy, że 25 lutego b.r. zmarł nagle socjolog polityki i dyplomata dr Krzysztof Ostrowski, w latach 1967-1970 sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, były Prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej/Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (lata 1998-2019), starszy specjalista ds. politycznych ONZ (lata 1981-1987), pracownik naukowy PAN (lata 1963-1977), przewodniczący Research Committee 47 (Global-Local Relations) International Political Science Association (IPSA).

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 7 marca b.r. o godz. 14.00 w Warszawie w kościele św. Karola Boromeusza

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie

W imieniu Zarządu Głównego PTNP

Prezes prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski