Z wielkim smutkiem i żalem przyjmujemy informację o śmierci w dniu dzisiejszym (17 marca b.r.) prof. UG dr. hab. Tadeusza Dmochowskiego wieloletniego i aktywnego członka naszego Towarzystwa. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej władz Towarzystwa oraz wiceprezesem Oddziału Gdańskiego PTNP.

Prof. T. Dmochowski całą swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Gdańskim, swoją Alma Mater. Był współtwórcą Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG. Przez lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora (lata 2002-2012), także dyrektora Instytutu Politologii UG (2012-2016). Od 2016 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG. Od 2015 roku był członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Żegnamy wybitnego badacza, znakomitego wykładowcę akademickiego, szanowanego Kolegę i Przyjaciela.

 

W imieniu Zarządu Głównego PTNP

Prezes prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski