Z wielką radością (choć z pandemicznym opóźnieniem) pragniemy ogłosić wyniki Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej za rok 2019 i 2020. Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda za rok 2019:

Katarzyna Radzik-Maruszak, Rada Gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.

I nagroda za rok 2020:

Radosław Marzęcki, Pierwsze pokolenie wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020.

Wyróżnienia za rok 2019:

- Damian Guzek, Mediatizing Secular State. Media, Religion and Politics in Contemporary Poland, Wydawnictwo Peter Lang, 2019

- Krzysztof Urbaniak, Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2019.

Wyróżnienia za rok 2020:

- Alicja Curanović, Przeznaczeni do wielkości! Poczucie misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

- Natasza Lubik-Reczek, Izabela Kapsa, Magdalena Musiał-Karg, Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2020.

LAUREATOM GRATULUJEMY ! Nagrody wręczymy na konferencji w Europa XXI wieku w Słubicach (23-24 czerwca 2022 r.).