Uchwała Zarządu Głównego PTNP w sprawie strategii „pakiet dla humanistyki“

 

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie strategii „pakiet dla humanistyki“


1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych - po zapoznaniu się z priorytetami stojącymi przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2014 przedstawionymi przez minister Lenę Kolarską-Bobińską w dniu 16 stycznia br., wśród których znalazła się strategia „pakiet dla humanistyki” - popiera włączenie do programów kształcenia na wszystkich  kierunkach studiów treści z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Przyczyni się to do poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłych absolwentów szkół wyższych. Jednocześnie, ZG zgłasza gotowość udziału w pracach zespołów, których zadaniem będzie urzeczywistnienie ww. strategii. Reprezentanci naszego środowiska mogą przyczynić się do powodzenia tego cennego dla społeczeństwa projektu.

2. Niniejsza uchwała zostanie przekazana Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zarząd Główny PTNP