22 września 2016 roku odbył się Walny Zjazd PTNP, który wybierał władze stowarzyszenia na kadencję 2017-2019.

Nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych został Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Serdecznie gratulujemy!

Serdeczne podziękowania dla ustępującego z funkcji Prezesa PTNP Prof. dr hab. Romana Bäckera.