22 września 2016 roku w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbył się Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP), który wybierał władze stowarzyszenia na kadencję 2017-2019. Prawo wyboru miało 115 delegatów z całej Polski.

Kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego PTNP byli: prof. Agnieszka Kasińska-Metryka z Instytutu Nauk Politycznych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach oraz  prof. Arkadiusz Żukowski z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.   W głosowaniu wzięło udział 95 delegatów.

Prezesem PTNP został wybrany prof. Arkadiusz Żukowski.

Delegaci wybrali też członków Zarządu Głównego PTNP: dr hab. Teresa Astramowicz–Leyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UAM Andrzej Stelmach (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UWr Przemysław Żukiewicz (Uniwersytet Wrocławski), prof. UŚ Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski), prof. Alicja Stępińska-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki), dr Marceli Burdelski (Uniwersytet Gdański).

Dokonano również wyboru członków Komisji Rewizyjnej: Prof. UG Tadeusz Dmochowski, Prof. UAM Magdalena Musiał-Karg, dr hab. Waldemar Tomaszewski, dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UMK Joanna Marszałek-Kawa, prof. Jacek Wojnicki.