Profesorowie Andrzej Antoszewski i Adam Konstanty Wojtaszczyk pragną serdecznie podziękować środowisku politologicznemu za poparcie i ponowny wybór ich na członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dyscypliny nauki o polityce na kadencję 2017-2020.