Warszawa, 22 września 2017 r.

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów

Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

ZAWIADOMIENIE

 

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych informuję, że nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Warszawie w sali nr 1 Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

II termin nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych został wyznaczony na 13 października 2017 roku na godzinę 12.15. Miejsce obrad pozostanie w tym przypadku bez zmian.

Powodem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTNP jest konieczność przyjęcia nowego Statutu PTNP, którego przepisy zostały dostosowane do znowelizowanej w 2016 roku ustawy prawo o stowarzyszeniach. Wszystkim stowarzyszeniom ustawodawca wyznaczył termin dostosowania swoich statutów do znowelizowanej ustawy do dnia 20 maja 2018 roku.

W załączniku do niniejszego zawiadomienia znajdą Państwo projekt Statutu, który Zarząd Główny PTNP – mocą uchwały z dnia 30 czerwca br. – zamierza poddać pod głosowanie, oraz proponowany porządek obrad wraz z listą delegatów z poszczególnych oddziałów. Przypominamy, że Statut PTNP nie przewiduje możliwości wyznaczania zastępców dla już wybranych delegatów. By usprawnić przebieg nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTNP, prosimy o przesyłanie ewentualnych propozycji poprawek do projektu Statutu PTNP do dnia 11 października 2017 r. na adres: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. W trakcie posiedzenia każda poprawka zostanie zaprezentowana przez prowadzącego obrady, a wnioskodawca otrzyma czas na jej uzasadnienie. Po przeprowadzonej dyskusji odbędzie się głosowanie.

Bardzo liczymy na Państwa obecność.

Z poważaniem

Sekretarz PTNP

dr hab. Przemysław Żukiewicz