Przemysław Żukiewicz i Radosław Fellner

Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej [pdf]