Redakcja czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis" zaprasza do przesyłania artykułów naukowych.

Kwartalnik afiliowany jest przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Preferujemy problematykę polityk publicznych (Evidence Based Policy). Interesują nas formy i mechanizmy systemowego rozwiązywania kluczowych problemów społecznych przez państwo w porozumieniu z reprezentantami różnych grup interesów, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. W pierwszym i drugim kwartale roku ukazują się tomy w języku polskim, a w trzecim i czwartym w pozostałych językach.

Czasopismo jest indeksowane w: Arianta, BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH Plus, IC Journals Master List, PBN, Polindex.

http://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/index

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.