Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Eksperckiej "Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.", która odbędzie się 23-25 maja 2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaprasza wszystkich zainteresowanych sekuritologów, politologów i ekonomistów do udziału w konferencji.

Wszystkie informacje są dostępne na stronie: www.konferencja.org.pl