Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Myśli Politycznej, Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie.

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół istoty i zastosowania muzyki politycznej zarówno do legitymizacji, jak i kontestacji systemu politycznego a także jej roli w komunikowaniu politycznym. Celem konferencji jest wyjaśnienie fenomenu muzyki politycznej, jej funkcji oraz wpływu na relacje władza – obywatele.

Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem oraz formułą konferencji na stronie internetowej: www.muzykapolityczna.umcs.pl.

Zaproszenie