Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w dwujęzycznej konferencji naukowej pt. „Badanie i mierzenie przywództwa”. Konferencja odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca br. w Warszawie.

Celem naszej konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• Jak najlepiej badać przywództwo? Czy przywództwo da się zmierzyć?

• Co jest naszym punktem odniesienia, kiedy chcemy określić jakość przywództwa: wyobrażenie czy rzeczywistość? porównanie z przeszłością czy ze współczesnymi realiami? porównanie osobowości czy sytuacji?

• Jakich metod należy używać, by zbadać przywództwo? Jakie wnioski wyciągać z tych ocen?

• Czy da się przewidywać skuteczność przywództwa? Czy dzięki mierzeniu przywództwa można lepiej badać to jak ono powstaje, trwa, ewoluuje i znika?

Konferencję współorganizują dwie Sekcje PTNP: Przywództwa Politycznego Metod, Technik i Narzędzi Badawczych PTNP, Pracownia Badań nad Przywództwem w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz Collegium Civitas.