Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi oraz Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na konferencję naukową Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym w Łagowie Lubuskim w dniach 4-6.06.2018 r.