Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką”.

 

Termin: 8-9 listopada 2018 r.

Miejsce: Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3

Strona internetowa konferencji: www.rownouprawnienie.umcs.pl

Szczegóły w zaproszeniu.