ZAPROSZENIE

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO”

Bydgoszcz, 11-12 marca 2019 roku

Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, ul. Karola Szymanowskiego 3, sala 2.40 ABC

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Partnerzy: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP im. Gen. Władysława Sikorskiego Joint Force Training Centre (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO) Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Szanowni Państwo!

Dwudziesta rocznica przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego przypadająca 12 marca 2019 r. oraz piętnastolecie wstąpienia naszego państwa do UE skłaniają do refleksji na temat miejsca i roli naszego kraju w systemie europejskiego bezpieczeństwa oraz szerzej we współczesnych relacjach międzynarodowych. Od 2015 r. Polska usiłuje zredefiniować swoją politykę międzynarodową, czego wyrazem ma być także zwiększona aktywność w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony. W konsekwencji działania władz w tym wymiarze ulegają znaczącej ewolucji w kierunku twardego artykułowania polskich interesów i poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, nowych sojuszy oraz instrumentów realizacji nowej polityki zewnętrznej.

W tym kontekście zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji nad następującymi problemami: 

  • Ocena procesów historycznych, w wyniku których możliwe było przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej oraz uwarunkowań wynikających ze zmieniającego się geopolitycznego położenia Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.,
  • Stanowisko Polski wobec kryzysów współczesnej Europy (m.in. konfliktu na Ukrainie, kryzysu migracyjnego, Brexitu),
  • Stosunek członków NATO i Unii Europejskiej do ewolucji tych organizacji w świetle teorii bezpieczeństwa oraz integracji europejskiej i praktyki ich funkcjonowania,
  • Relacje bilateralne Polski z wybranymi państwami świata, takimi jak: Rosja, USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina oraz „nowymi” mocarstwami,
  • Działalność Polski w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych, takich jak OBWE, Rada Europy, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski czy Trójmorze,
  • Rola zagranicznej polityki ekonomicznej, w tym zwłaszcza problemy bezpieczeństwa energetycznego, przemysłu zbrojeniowego i handlu uzbrojeniem,
  • Reakcje innych państw, zwłaszcza Rosji, na zmieniającą się polską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa;
  • Wpływ polityki historycznej Polski i innych państw na wzajemne relacje, w tym ponownie otwierany problem reparacji i odszkodowań wojennych, a w konsekwencji być może kwestii rewizji granic.
  • Region Kujaw i Pomorza i jego związki z Sojuszem Północnoatlantyckim.
  • 15 lat Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja współczesnego świata, w tym podważanie wielu fundamentalnych zasad stosunków międzynarodowych w obliczu wyzwań i zagrożeń, jakie stoją dziś przed Europą i całym światem inspirują do zintensyfikowania dyskusji nad powyższymi problemami. Oczywiście nie jest to pełen katalog problemów do dyskusji. Organizatorzy przewidują konferencję o charakterze interdyscyplinarnym, podczas której zostaną poruszone aspekty polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne i historyczne.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów 300 zł) i należy ją wnieść do 5 marca 2019 r. na poniższe konto: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 W tytule przelewu prosimy wpisać: „Konferencja Polska w stosunkach międzynarodowych”. Faktury będą wystawiane tylko na instytucje, które dokonają przelewu opłaty konferencyjnej. W ramach tej opłaty organizatorzy przewidują materiały konferencyjne, wyżywienie, uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad oraz publikację tekstów prelegentów w formie punktowanej pracy zbiorowej. Warunkiem opublikowania tekstu, który należy przesłać do końca marca 2019 r., jest pozytywna opinia recenzenta. Zgłoszenia na konferencję oraz teksty do publikacji prosimy przesyłać na adres: „Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.”. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2019 r.