Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Drogi Europy", zatytułowanej "Pojednanie w roku rocznic: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W roku 2019 zbiega się szereg rocznic – od 80. wybuchu II wojny światowej, poprzez 30. obrad okrągłego stołu, wyborów czerwcowych oraz upadku muru berlińskiego, 20. wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, aż po 15. poszerzenia Unii Europejskiej. To także setna rocznica stworzenia porządku wersalskiego, który miał dać światu pokój i stabilizację a okazał się bezradny wobec agresji reżimów totalitarnych. Proponujemy, by wyjść poza zwyczajową celebrację tych rocznic i zastanowić się, w jaki sposób, w ich perspektywie, myśleć można o budowaniu porozumienia między państwami, narodami, społeczeństwami i jednostkami, a także roli, którą w tym procesie odegrały poszczególne środowiska i postaci w Polsce oraz innych krajach europejskich.

Liczymy, że perspektywa, którą proponujemy, okaże się interesująca nie tylko dla politologów i historyków, lecz także dla metodologów nauk społecznych i humanistycznych, socjologów, filozofów społecznych i politycznych, etyków, teologów oraz kulturoznawców i literaturoznawców, badających sposób, w jaki doświadczenia konfliktu i pojednania znajdują swój komentarz w dziełach artystycznych.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: www.drogieuropy.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2019 r.

Konferencję organizuje Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza (koordynujące działalność Klubów "Tygodnika Powszechnego") przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera, Wydawnictwa Znak oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.