Zachęcamy badaczki i badaczy reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne do udziału w konferencji naukowej

PŁEĆ, CIAŁO I TOŻSAMOŚĆ W DYSKURSACH WYBORCZYCH

Konferencja jest jednocześnie wydarzeniem, którym inaugurujemy działalność sekcji badań nad polityką tożsamości płciowych (gender & queer politics) Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje organizacyjne:

Miejsce konferencji: Warszawa, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Termin: 9–10 października 2019 r.

Koszt udziału: 349,00 PLN (obejmuje: catering, materiały konferencyjne, obsługę).

Nocleg i dojazd: we własnym zakresie.

Zgłoszenia: do 30 czerwca 2019 r. na adres: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Opłaty konferencyjne: do 31 lipca 2019 r.

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne analiz:

- kobiety w wyborach: strategie rywalizacji, predyktory sukcesu, przyczyny porażek,

- równouprawnienie kobiet i mężczyzn jako przedmiot dyskursu wyborczego,

- wzorce męskości i kobiecości w wybranych dyskursach wyborczych,

- wizualny wymiar kampanii wyborczych w kontekście płci oraz cielesności,

- kandydaci i kandydatki LGBT+ w wyborach oraz stosunek partii politycznych do postulatów społeczności LGBT+,

- rola religii i związków wyznaniowych w kreowaniu przekazów wyborczych zorientowanych na kwestie tożsamościowe,

- formy dyskryminacji wyborczej oraz działania im zapobiegające,

- język debaty publicznej w odniesieniu do sporów tożsamościowych.

 

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Centrum Sieci Społecznych Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Z wyrazami szacunku w imieniu komitetu naukowo-organizacyjnego

dr hab. Przemysław Żukiewicz

Instytut Politologii Uniwersytet Wrocławski