Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Politologii UKSW i współorganizatorów: Wydziału Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych UW, Instytutu Politologii UO, Instytutu Politologii UZ, Instytutu Politologii UMCS, serdecznie zapraszam na konferencję pt. „Sekularyzm – wyzwanie dla polityki i nauk o polityce”, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem konferencji jest refleksja nad tym, w jaki sposób sekularyzm wpływa, z jednej strony, na sposób pojmowania polityki, a – z drugiej – jej badanie w ramach nauk o polityce. Obok sesji głównych odbędą się panele równoległe dotyczące aktualnych badań nad relacjami religii i polityki (m.in. problemów polityki moralności, politycznego wymiaru islamu, relacji państwo – Kościół, religii w stosunkach międzynarodowych, etc.). Zaproszenie do wygłoszenia wykładu gościnnego (keynote speech) podczas konferencji przyjęli: Prof. Joseph Weiler (New York University) oraz Prof. Fabio Petito (University of Sussex) .

Na zgłoszenia propozycji referatów czekamy do 30 października 2019 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji https://religionandpolitics.pl/

 

W imieniu komitetu organizacyjnego,

Prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego