Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 25–26 lutego 2020 r. w Poznaniu.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności standardów i gwarancji demokratycznych wyborów, procesu wyborczego, zachowań wyborczych oraz praktyki stosowania prawa wyborczego. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Osobne części konferencji organizatorzy chcieliby poświęcić genezie demokratycznego prawa wyborczego w 1990 r. i jego dalszej ewolucji, analizie wyborów parlamentarnych z 2019 r. oraz nadchodzącym wyborom prezydenckim.

Wybory stanowią niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych. Są one podstawowym mechanizmem demokracji. W procesie tym uprawnione jednostki dokonują wyboru swoich przedstawicieli do organów władzy spośród zgłoszonych przedstawicieli. Podstawową metodą wyboru przedstawicieli jest głosowanie. Z kolei nieodzownym elementem przeprowadzenia wyborów są przepisy prawa, na które składają się regulacje dotyczące m.in.: procesu wyborczego, systemu wyborczego oraz ważności wyborów. Celem konferencji będzie zatem analiza szeroko rozumianej problematyki wyborów i stosowania prawa wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i gwarancji demokratycznych wyborów oraz praktyki wyborczej. Wieloaspektowość i interdyscyplinarność poruszanej problematyki pozwala nam zwrócić się z zaproszeniem zarówno do prawników i politologów, jak również socjologów, psychologów i historyków.

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:

 •  standardy demokratycznych wyborów;
 •  gwarancje demokratycznych wyborów;
 •  wybory parlamentarne z 2019 r.
 •  wybory prezydenckie z 2020 r.
 •  zasady prawa wyborczego;
 •  praktyczne problemy stosowania prawa wyborczego;
 •  wpływ regulacji prawnych na wyniki wyborów;
 •  czynne i bierne prawo wyborcze i ich ograniczenia;
 •  techniki głosowania;
 •  prowadzenie i finansowanie kampanii wyborczej;
 •  prawo wyborcze a media;
 •  problemy funkcjonowania administracji wyborczej;
 •  geografia wyborcza a zachowania wyborcze;
 •  wybory i systemy wyborcze w państwach demokratycznych.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, pracownicy administracji wyborczej, politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych oraz sędziowie, adwokaci i radcy prawni, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami przeprowadzania wyborów, ale także nad wymiarem praktycznym stosowania prawa wyborczego. Referaty z konferencji, po przejściu procedury recenzyjnej, zostaną opublikowane.

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

- do 14 lutego 2020 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktem referatu

- do 14 lutego 2020 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,

- do 30 kwietnia 2020 r. – przesłanie ostatecznej wersji referatów.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie, oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

- dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (PTPK) – 450,00 zł

- dla osób nienależących do PTNP oraz PTPK – 500,00 zł

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane: Odbiorca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 W tytule wpłaty wpisując treść: „KN000734” + „nazwisko i imię Uczestnika” (np.: KN000734 Kowalski Jan)

Informacje nt. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne będą na stronie internetowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM www.wnpid.amu.edu.pl.

Komitet organizacyjny konferencji:

 • prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach - Dziekan WNPiD UAM
 • dr Natasza Lubik-Reczek
 • dr Krzysztof Urbaniak
 • Sekretarz konferencji dr Natalia Kusa - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.