Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: "V4.Past.Present.Future" organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie, Uniwersytetem Korwina w Budapeszcie oraz Uniwersytetem w Peczu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2021 roku.

Załącznik