Laboratorium im. Richarda Pipesa, funkcjonujące w Instytucie Studiów Politycznych PAN, zaprasza na spotkanie pt.: „Postsocjalizm, postkomunizm, postkolonializm. Doświadczenie Europy Środkowej i Wschodniej a refleksja teoretyczna nad imperialnym dziedzictwem ZSRR”, które odbędzie się 18 listopada o godzinie 13:00 na platformie ZOOM.

W dyskusji udział wezmą:

• Ewa Domańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);

• Jan Kieniewicz (Uniwersytet Warszawski);

• Dariusz Skórczewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski);

Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Krzysztan (Instytut Studiów Politycznych PAN).

Link do rejestracji: https://zoom.us/j/96186852062?pwd=UEtLS2hmUDFTb3FjVzc4Nlc1SmN1QT09