Jednostki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

  • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
  • Instytut Studiów Europejskich
  • Instytut Studiów Międzykulturowych
  • oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”

organizują w dniu 4 maja 2022 r. (środa) konferencję naukową Po co Szwajcarom demokracja bezpośrednia?

 Szczegóły w załączniku [pdf].